Blokovací zařízení pro vozidla

Global Wheel-Lok je nejjednodušší a nejúčinnější řešení k prevenci předčasných odjezdů a nehod s posuny přívěsů v nakládacím doku. Nabízí nejvšestranější řešení firmám, které odbavují různé typy návěsů, jako jsou ty se zvedacími plošinami, spouštěcími podlahami nebo nízko zavěšenými nárazníky.

Od svého uvedení na trhu v roce 1997 se Global Wheel-Lok vylepšuje zlepšuje, svou spolehlivost dokazuje instalací více jak 10.000 kusů po celém světě.

Ochrana před agresivním odpojením

Bezpečně udržuje kontrolu téměř nad všemi typy přívěsů. Velice silné uzamykací rameno se upraví na různé velikosti pneumatik, tak aby systém spolehlivě fungoval. K umístění se nevyžaduje žádné externí napájení.

Nízká údržba – maximální doba provozu

Snadno přístupné mazací body a jednoduchý elektromagnetický systém ovládání s malým množstvím pohyblivých součástek zajišťují maximální spolehlivost. Funguje za každého počasí.

Bezpečné a automatické navedení

Bezpečně udržuje kontrolu téměř nad všemi typy přívěsů. Velice silné uzamykací rameno se upraví na různé velikosti pneumatik, tak aby systém spolehlivě fungoval. K umístění se nevyžaduje žádné externí napájení.

Spolehlivé centrální umístění přívěsu

Navaděče kol správně nasměrují návěs, tím pádem lépe chrání budovy a zajišťuje správně najetí k nakládacímu stání.

Bezpečné a automatické navedení

Bezpečně udržuje kontrolu téměř nad všemi typy přívěsů. Velice silné uzamykací rameno se upraví na různé velikosti pneumatik, tak aby systém spolehlivě fungoval. K umístění se nevyžaduje žádné externí napájení.

Bezpečné a automatické navedení

Bezpečně udržuje kontrolu téměř nad všemi typy přívěsů. Velice silné uzamykací rameno se upraví na různé velikosti pneumatik, tak aby systém spolehlivě fungoval. K umístění se nevyžaduje žádné externí napájení.

Plný komunikační systém

Komunikační systém s vnitřními/venkovními LED světly (červené a zelené semafory), zvukovými alarmy a varovnými značkami.

Rozhraní bezpečnostního systému

Zařízení k blokování vozidel Wheel-Lok mohou při spojení s aktivním systémem pro zabezpečení budov fyzicky vylepšit bezpečnost v podniku. Jestliže dojde k neoprávněnému zacházení s blokovacím zařízením GWL, dojde k odeslání signálu bezpečnostnímu systému a může se aktivovat „firemní“ protokol.

Různé možnosti propojení

Snadná kombinace s naší širokou řadou vrat, můstků, bezpečnostních bariér a jiných bezpečnostních produktů k zajištění plné spolehlivé ochrany zaměstnanců v nakládacím doku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Global Wheel-Lok™ je povrchový systém omezení pohybu vozidla s vlastním pohonem, který zabezpečí téměř jakýkoli typ přívěsu v nakládacím doku. Spojuje zadní pneumatiku na straně řidiče s integrovaným 510mm vysokým zamykacím ramenem. Pro menší vozidla nebo pro vozidla s menším průměrem pneumatik je k dispozici verze se sníženým zamykacím ramenem (375 mm vysoká).

PROVOZ

Když se návěs blíží k nakládacímu doku, najíždí mezi dva navaděče kol. Následně dojde k najetí na spouštěcí zařízení (unašeč), které se pohybuje směrem k budově díky energii návěsu (kamionu). Tímto pohybem dojde ke změření průměru kola návěsu, přizpůsobení vzdálenosti a následnému zdvihnutí upevňovacího ramene (blokovací tyče) do aktivní polohy. Po dokončení nájezdu na nakládací dok, stiskne obsluha uvnitř budovy tlačítko zámku na řídící jednotce a blokátor se uzamkne. Uvnitř se rozsvítí zelená a venku červená, což znamená, že je návěs blokován. Por uvolnění návěsu stiskne obsluha tlačítko odemčení. Po odblokování se změní světelné signály změní tak, aby daly ža návěs může odjet od nakládacího doku. Pracovní rozsah (vzdálenost kola od doku) je 1140 - 4600 mm od nárazníků. dispozici verze se sníženým zamykacím ramenem (375 mm vysoká).

KONSTRUKCE

Blokovací zařízení vozidla GWL-2300 je postaveno z konstrukční a tvarované oceli. Všechny konstrukční prvky jsou galvanizované nebo natřené odolně vůči rzi. Pohon je v podobě hydraulického válce poháněného hydraulickou 230 V jednotkou. Navaděče kol kol jsou vyrobeny z oceli a pozinkované. » Konstrukční síla zařízení Global Wheel-Lok odolá tahové síle až do 142 kN. tlačítko odemčení. Po odblokování se změní světelné signály změní tak, aby daly ža návěs může odjet od nakládacího doku. Pracovní rozsah (vzdálenost kola od doku) je 1140 - 4600 mm od nárazníků. dispozici verze se sníženým zamykacím ramenem (375 mm vysoká).

INSTALACE

Systém se upevňuje na betonový podklad - viz. výkres. Rám a navaděče kol jsou připevněny s pomocí vlastních betonových ukotvení.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Veškeré řídící prvky pro obsluhu jsou v řídící uzamykací krabici s ochranou stupně IP55. Napájení je jednofázové, 230 V, 50 Hz.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

 • Automatické měření pneumatiky: velikosti pneumatik v průměru 700 – 1200 mm pro maximální blokování.
 • Přejezdová deska (doplněk): snižuje naklonění přívěsu při přejezdu přes upevňovací rameno.
 • Hliníkový přejezdový můstek pro menší vozidla (doplněk): umožňuje menším vozidlům (až do 3,5 t) přepnout spínací zařízení bez aktivace upevňovacího ramene.
 • Rampa na ochranu zástěrek (doplněk): chrání zástěrky před zachycením mezi kolem a upevňovacím ramenem.
 • Ruční uvolnění: k odemčení systému v případě selhání napájení.

DOPLŇKOVÉ VOLBY

 • Verze pro UK (vozy s řízením na pravé straně)

 • Sada s nižším upevňovacím ramenem pro jednotky postavené od května 2018

 • Další varovné značky

 • Ocelová deska pro usazení spouštěcího zařízení (pozinkovaná)

 • Ocelový trubkový válec pro upevňovací rameno

 • Kratší vodič kola na straně GWL

 • Ventil s manuálním uvolněním (nouzové uvolnění)

 • Doplňkové volby řídícího panelu: odemykací spínač, tlačítko přepnutí alarmu, krabice řízení zámku, ohřev řízení

 • Nižší upevňovací rameno (375 mm) pro verzi pro UK (vozy s řízením na pravé straně)

 • Nižší upevňovací rameno (375 mm) pro verzi pro EU (vozy s řízením na levé stran